Konferencia

Dátum: 11. október 2011
Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava
Téma: Transparentné Podnikanie
Ako zabezpečiť stabilné prostredie a férové pravidlá pre rozvoj Vašej firmy

Organizátori: UniCredit Bank Slovakia a Podnikateľská aliancia Slovenska

Program konferencie:

08,30 – 09,00 Registrácia

09,00 – 10,15
Panel 1 – Transparentnosť po Slovensky – kde sme a kam chceme ísť

Jozef Barta, UniCredit Bank
Transparentnosť – základný predpoklad rozvoja ekonomiky a podnikania

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play
Do akej miery je SR transparentnou krajinou? Vývoj za posledné roky; úspechy a neúspechy štátu pri zvyšovaní transparentnosti v spoločnosti; kde sú podnikatelia vzorom a kde zlyhávajú?; čo by pomohlo zlepšiť transparentnosť podnikania v SR?

Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska
Predstavenie projektu Zamedzenie nekalého podnikania a jeho výsledkov (výsledky prieskumu, najčastejšie nekalé praktiky, opatrenia na ich zamedzenie)

Dominik Okenica, Okenica Šula & Co.
Praktické skúsenosti právnika s nekalými praktikami v podnikateľskom prostredí a návrhy na zlepšenie

10,15 – 10,30 Prestávka

10,30 – 12,00
Panel 2 – Transparentnosť ako prirodzená súčasť podnikania

Lucia Žitňanská, ministerska spravodlivosti
Pripravované opatrenia na zabezpečenie transparentnosti v podnikaní v SR

Rafal Rybacki, Európska Investičná Banka
Vlastné skúsenosti a najlepšie praktiky pri presadzovaní transparentnosti

Peter Škodný, AmCham / Accenture
Vlastné skúsenosti a najlepšie praktiky pri presadzovaní transparentnosti

Peter Harrold, Svetová Banka
Vlastné skúsenosti a najlepšie praktiky pri presadzovaní transparentnosti

12,00 – 13,00 Obed

12,15 – 12,45
Tlačová konferencia PAS: Projekt Zamedzenie nekalého podnikania

13,00 – 15,00 Workshopy

13,00 – 13,40
Workshop 1 – Najčastejšie nekalé praktiky v podnikaní, skúsenosti zo zahraničia a návrhy na ich obmedzenie
Ján Orlovský, Západoslovenská energetika

13,40 – 14,20
Workshop 2 – Dostupnosť informácií o obchodných partneroch, informačné povinnosti podnikateľov, registre a zbierka listín
Miroslav Štrokendl, UniCredit Bank

14,20 – 15,00
Workshop 3 – Činnosť orgánov verejnej moci pri potláčaní nekalého podnikania – súdy, polícia, prokuratúra
Peter Serina, Mgr. Peter Serina advokátska kancelária

Štátnu správu budú na worshopoch reprezentovať:
 Martin Maliar,
generálny riaditeľ Sekcie civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR
 Bronislav Pongrác,
Sekcia trestného práva na Ministerstve spravodlivosti SR
 Peter Ondrejka,
generálny riaditeľ Sekcie stratégie na Ministerstve hospodárstva SR
 Ján Dutko,
riaditeľ odboru živnostenského podnikania na Ministerstve vnútra SR


Organizátori si vyhradzujú právo zmeny programu.